KRUSHEVO KULTURA

Zona e ngritjes

Krusheva po përgatitet para së gjithash për qëndrueshmërinë e destinacionit si qendër botërore për paragliding, si dhe për mirëseardhjen e një numri të madh të mysafirëve dhe vizitorëve me qëllim të menaxhimit dhe zbatimit të suksesshëm të projekteve specifike dhe përmbajtjeve të ndryshme që do të mundësojnë tërheqjen e tyre dhe qëndrojnë më gjatë në komunën tonë.