KRUSHEVO KULTURA

SHTËPIA MEMORIALE “TODOR PROESKI”

Shtëpia përkujtimore e Todor Proeskit paraqet një projekt madhështor dhe unik me qëllim dhe arsye të caktuar ndërtimi. Është një monument për një njeri që ishte, është dhe do të mbetet një fener moral dhe udhërrëfyes për të gjithë njerëzit. Ai përfaqëson një ndërtesë që do t’ju zhytë plotësisht në jetën e kësaj ikone të skenës muzikore maqedonase. Ekspozitat e ekspozuara do t’ju tregojnë se si Toshe u rrit, notoi në ujërat muzikore, për t’i pushtuar ato plotësisht.

Shtëpia përkujtimore u hap më 25 prill 2011. Objekti ka një sipërfaqe prej 870 metrash katrorë në formë kryqi. Memoriali, ku e gjithë jeta e Toshes është ekspozuar në një vend, është i pajisur me pajisjet më moderne.

Ai përmban dy figura dylli të Toshes, njëra në një pozicion në këmbë me mikrofon në dorë dhe tjetra në një studio muzikore duke luajtur piano. Në pjesën qendrore të ndërtesës ndodhet një libër lutjesh me të gjitha objektet fetare që zotëronte Toshe, si dhe disa nga mendimet e tij të shkruara apo filozofitë e jetës që lidhen me besimin, dashurinë, familjen dhe miqësinë. Shtëpia përkujtimore paraqet materializimin e gjithë rrugës jetësore të Toshe Proeskit ku në përmbajtje jepet një rrëfim kronologjik i fëmijërisë së tij, viteve të adoleshencës, periudhës kur Toshe arriti kulmin e karrierës së tij artistike.