KRUSHEVO KULTURA

Muzeu i shkritores

Muzeu Foundry ka ekzistuar që kur u rihap në 2003. Ndodhet në të njëjtën shtëpi ku para dhe gjatë kryengritjes së Ilindenit ka qenë edhe punishtja sekrete e prodhimit të fishekëve për nevojat e kryengritësve. Në këtë muze është ekspozuar një koleksion shumë i gjerë i armëve që janë përdorur nga kryengritësit. Ndër të tjera është edhe arma personale e Nikolla Karevit – President i Republikës së Krushevit që nga viti 1903.