KRUSHEVO KULTURA

Muzeu i Kryengritjes së Ilindenit

Muzeu i Kryengritjes së Ilindenit dhe Republikës së Krushevës u themelua më 2 gusht 1953, në 50 vjetorin e kryengritjes së Ilindenit dhe Republikës së Krushevës, në shtëpinë nga e cila u shpall Republika e Krushevës në vitin 1903. Kjo shtëpi më parë i përkiste Familja Tomalevski Në muze janë ekspozuar një numër i madh i eksponateve nga koha e kryengritjes së Ilindenit, armët e përdorura nga kryengritësit, dokumente dhe sende të ndryshme të kësaj periudhe. Këtu ndodhet edhe numri origjinal i kambanores së kishës “Shën Nikolla”, e cila u dogj dhe u shkatërrua nga ushtritë osmane dhe bashibozukët gjatë Kryengritjes. Në muze gjendet edhe një kopje e topit legjendar të qershisë, sarkofagut në të cilin u sollën reliket e Nikolla Karev.