KRUSHEVO KULTURA

Monumenti “Sliva”

Monumenti “Sliva” është simbol i heroizmit dhe vetëflijimit të kryengritësve maqedonas gjatë mbrojtjes së Republikës së Krushevit më 12 gusht 1903. Ai është skalitur thellë në shpirtin dhe ndërgjegjen e njeriut maqedonas.