KRUSHEVO KULTURA

Kompleksi i manastirit të St. Preobrazenie (Shndërrimi)

Kompleksi i manastirit të St. Preobrazenie (Shndërrimi) është ndërtuar në fshatin Ruchalo në rreth 1642 m mbi nivelin e detit në një mjedis të bukur dhe piktoresk natyror. Nga Krusheva në veri, kompleksi është rreth 8 km larg. I ndodhur në afërsi të lokalitetit “Sliva”, manastiri u shkatërrua në fillim të shekullit të 19-të dhe u restaurua në vitin 1986. Ky manastir është një pikë kalimi për çiklistët dhe alpinistët malorë në rrugën për në Muzika në lartësinë 1780 m.a.s.l. Këtu mblidhen çdo 18 gusht krushevarë