KRUSHEVO KULTURA

Galeria Nikolla Martinovski

Vepër e jashtëzakonshme e doajenit të artit të bukur bashkëkohor maqedonas, akademik Nikolla Martinoski (1903 – 1973), fitues i shumë çmimeve. Ekspozitat, vajrat dhe vizatimet, të cilat artisti i dhuroi vendlindjes së tij, ndodhen në shtëpinë e Krushevit – një shembull unik i arkitekturës së qytetit të vjetër të shekullit të kaluar. Në dhoma të veçanta janë ekspozitat e përhershme: “Oda e Krushevës nga shekulli XIX” dhe ekspozita etnologjike “Kostumi në Krushevë dhe Krushevë në shekullin XIX”.