КРУШЕВО КУЛТУРА

Црква Свети Богородица

Црквата Свети Богородица се наоѓа високо во горниот град, во близина на старото училиште Никола Карев и историскиот музеј. Таа била изградена во 1867 година и, оттаму, е втората најстара црква по Св. Никола (која датира од 1832. Во внатрешноста на црквата зачувани се големи делови од богатиот фрескоживопис кој бил насликан уште при нејзината изградба.