КРУШЕВО КУЛТУРА

Полетувалиште

Крушево се подготвува пред се заради одржливост на дестинација како светски центар за параглајдерство, како и за пречек на голем број гости и посетители заради успешно менаџирање и имплементација на конкретни проекти и разни содржини кои ќе овозможат нивно привлекување и подолг престој во нашата општина.