КРУШЕВО КУЛТУРА

Музеј на НОБ Крушево

Музејот на НОБ Крушево беше отворен во 1988 година.Во него може да се најдат експонати кои потсетуваат на народноослободителната војна од 1941-1945. Почнувајќи од револуционерните традиции од Илинденското востание и Крушевската Република, Музејот го следи револуционерниот пат на партизанските одвоени сили на “Питу Гули” преку фотографии за време на војната, како и бројни егзибитни експонати (оригинални оружја и предмети користени од страна на војници ). Една од поинтересните експоненти е големата фреска, уметничко дело од страна на познатиот сликар Борко Лазески, кое го изразува текот на војната.